Tato stránka používá Cookies. Informace o Cookies.
 
PRO MOBIL
PRO MOBIL
KLASICKY
KLASICKY


Ostatní

Inovace jako firemní kultura

Inovace je jedním ze základních pilířů vnitřní kultury úspěšných firem. Panují však rozdílné názory na to, co vůbec za inovace považovat a jakým způsobem vyjadřovat jejich přínosy pro konkrétní podnik.

(PR článek)

Inovace je jedním ze základních pilířů vnitřní kultury úspěšných firem. Jsou všeobecně pokládány za klíč k hospodářskému rozvoji, a přesto se představy o inovacích, inovačních systémech a inovační výkonnosti prozatím rozvíjejí jen pozvolna. Panují rozdílné, často i protichůdné názory na to, co vůbec za inovace považovat a jakým způsobem vyjadřovat jejich přínosy pro konkrétní podnik.

 

Značné částky vynakládané na úrovni podniků i celého hospodářství na inovační procesy nezbytně vyvolávají otázku efektivnosti a hospodárnosti. V invenční části inovačního procesu jde především o to, zda došlo k posunu v poznání, zda nově získané poznatky umožnily rozpracovat nové technologie, tržně úspěšné výrobky, popř. zda přispějí ke snížení výrobních nákladů. U vlastních inovací je poté nutné zjišťovat, jaký ekonomický, popř. mimoekonomický přínos přinesly nové výrobky nebo jaké úspory přinesly realizované procesní inovace a v jakém poměru jsou tyto přínosy k vynaloženým nákladům.

 

Centrum andragogiky se problematice inovací věnuje dlouhodobě a systematicky v rámci svých jednotlivých programů a témat. Aktuálně připravujeme workshop na téma Inovace jako firemní kultura.

 

Inovace popularizujeme nejen jako žádoucí firemní strategie, ale i jako nezbytný prvek k přežití a zajištění stabilní a růstové budoucnosti dané firmy či organizace.

autor PR článek


Mobilní verze našich dalších titulů

 
 
Nahoru
 
Nahoru
 
© IDG Czech Republic, a.s.