Tato stránka používá Cookies. Informace o Cookies.
 
PRO MOBIL
PRO MOBIL
KLASICKY
KLASICKY


Legislativa

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

V souvislosti s přijetím nového zákona o finančním zajištění došlo ke změnám v níže uvedených zákonech.

Ke změnám došlo v

* mezinárodním právu soukromém a procesním,

* občanském soudním řádu,

* obchodním zákoníku,

* zákonu o bankách,

* zákonu o cenných papírech,

* zákonu o penzijním připojištění se státním příspěvkem,

* zákonu o spořitelních a úvěrních družstvech,

* zákonu o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád),

* zákonu o kolektivním investování,

* zákonu o podnikání na kapitálovém trhu,

* zákonu o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

* zákonu o pojišťovnictví. 

 

Autor je advokát trvale spolupracující s NWD Legal

autor Michal Kroft


Mobilní verze našich dalších titulů

 
 
Nahoru
 
Nahoru
 
© IDG Czech Republic, a.s.
 
*