Tato stránka používá Cookies. Informace o Cookies.
 
PRO MOBIL
PRO MOBIL
KLASICKY
KLASICKY


Legislativa

Společnost Proact pomáhá městskému obvodu Ostrava-Jih zlepšit zpracování údajů v souladu s požadavky nařízení GDPR

Společnost Proact, přední poskytovatel řešení datových center a cloudových služeb, pomohla městskému obvodu Ostrava-Jih zamezit zpřístupňování osobních údajů v souborových systémech v souladu s povinnostmi vyplývajícími z obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Společnost Proact ve spolupráci s městským obvodem Ostrava-Jih úspěšně navrhla a implementovala strategii, která zahrnuje klasifikaci údajů, nástroje pro viditelnost u koncových uživatelů a správu systému.

Když nařízení GDPR vstupovalo v platnost, městský obvod chtěl zlepšit funkčnost svých softwarových systémů. Společnost Proact zavedla technologie od několika dodavatelů, které umožňují mít přehled o údajích a zamezují jejich ztrátě. Tím vytvořila cenově atraktivní řešení, které městskému obvodu Ostrava-Jih přineslo lepší řízení přístupu k souborům, činnosti koncových uživatelů, klasifikaci dat a další výhody.

 

„Toto výběrové řízení jsme vyhráli, protože jsme prostě předložili nejlepší nabídku, která splňovala specifikace a očekávání zákazníka,“ říká Vít Létavka, generální ředitel společnosti Proact v České republice. Dodává: „Nyní má zákazník řešení, které mu umožňuje lépe spravovat jeho soubory, splňuje zákonné požadavky a nabízí lepší zabezpečení údajů.“

 

Městský obvod toto řešení nejprve otestoval na malém počtu uživatelů a nyní systém rozšířil do plného provozu. „Díky novému řešení můžeme udělat pořádek v údajích, které se nám hromadily celá desetiletí, a máme teď naše operace s údaji pod kontrolou,“ říká Roman Škubal, vedoucí oddělení informačních systémů Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

 

Řešení, které společnost Proact navrhla s využitím svých rozsáhlých zkušeností v oblasti ochrany dat klienta, brání neoprávněnému přístupu k osobním údajům u koncových uživatelů, přičemž soubory jsou analyzovány a spravovány v centrálním IT systému. Všechny dokumenty zákazníka jsou nyní řádně klasifikovány a nově vytvořené dokumenty jsou průběžně automaticky klasifikovány podle přednastavených pravidel.

Vít Létavka dodává, že tento projekt přinesl společnosti Proact pozitivní zkušenost. „Zjistili jsme, že v projektech hraje velice důležitou roli čas, obzvláště pokud zahrnují nařízení GDPR. Naše pokročilé technické znalosti a úzká spolupráce s dodavateli nám umožňuje vyvinout nákladově efektivní řešení, které splňuje předpisy a včas uspokojuje potřeby zákazníka.“

 

Bližší informace podají:

Vít Létavka, jednatel společnosti Proact Czech Repblic, s.r.o., vit.letavka@proact.eu Danny Duggal, vedoucí strategické komunikace, Proact IT Group AB, tel. +46 733 566 843, danny.duggal@proact.eu

________

ProactSpolečnost Proact je předním nezávislým evropským poskytovatelem datových center a cloudových služeb. Poskytujeme flexibilní, cenově dostupná a bezpečná IT řešení a služby, která pomáhají firmám a úřadům snižovat rizika a náklady a současně zvyšují jejich pohotovost, produktivitu a efektivitu. Na celém světě jsme úspěšně realizovali více než 5 tisíc projektů, máme přes 3.500 zákazníků a spravujeme více než 100 petabajtů informací v cloudu. Máme více než 800 zaměstnanců ve 14 zemích Evropy a Severní Ameriky. Společnost Proact IT Group AB (publ) byla založena v roce 1994 a od roku 1999 je zapsána na burze cenných papírů Nasdaq ve Stockholmu (pod symbolem PACT). Bližší informace o činnostech společnosti Proact najdete na stránkách www.proact.eu.

autor partnerský příspěvek


Mobilní verze našich dalších titulů

 
 
Nahoru
 
Nahoru
 
© IDG Czech Republic, a.s.
 
*