Tato stránka používá Cookies. Informace o Cookies.
 
PRO MOBIL
PRO MOBIL
KLASICKY
KLASICKY


Legislativa

Návrh novely devizového zákona

Sněmovna bude v prvním čtení projednávat vládní návrh novely devizového zákona.

Podstatou návrhu je vyjmutí ustanovení, která omezují nabývání tuzemských nemovitostí cizinci. Možnost omezit nabývání nemovitostí pro cizozemce si Česká republika vyjednala při vstupu do Evropské unie, a to po dobu přechodného období. To u zemědělských pozemků činilo 7 let a u ostatních nemovitostí 5 let. Pětileté přechodné období u ostatních nemovitostí uplynulo již 1. května 2009. Přestože je omezení nadále obsaženo v devizovém zákoně, v praxi se postupovalo v souladu s evropským právem a katastrální úřady po 1. květnu 2009 neuplatňovaly omezení ve vztahu k těmto ostatním nemovitostem. U zemědělských nemovitostí uplyne přechodné období prvním květnem příštího roku a tím skončí i účinnost omezení jejich nabývání. Novela má nabýt účinnost právě k tomuto datu, tedy k 1. květnu 2011.

 

Zdroj: KPMG

 

autor Martin Kofroň, Zuzana Potočková


Mobilní verze našich dalších titulů

 
 
Nahoru
 
Nahoru
 
© IDG Czech Republic, a.s.
 
*