Tato stránka používá Cookies. Informace o Cookies.
 
PRO MOBIL
PRO MOBIL
KLASICKY
KLASICKY


Legislativa

Maximální výše vyměřovacího základu pojistného na sociální a zdravotní pojištění pro rok 2012 je již známa

V září tohoto roku vydala vláda vyhlášku, kterou v návaznosti na platné předpisy určuje parametry pro výpočet maximální výše vyměřovacích základů pro odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění pro rok 2012.

Podle platných předpisů pro oblast sociálního a zdravotního pojištění bude v roce 2012 rozdílný maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění (nově pouze ve výši 48násobku průměrné mzdy) a pro pojistné na zdravotní pojištění (v dosavadní výši 72násobku průměrné mzdy).

Maximální výše vyměřovacího základu bude tedy pro rok 2012 činit v případě pojistného na:

* sociální zabezpečení: 1 206 576 Kč a

* zdravotní pojištění: 1 809 864 Kč.

 

 

Zdroj: KPMG

autor Iva Krákorová, Zuzana Jasenovcová


Mobilní verze našich dalších titulů

 
 
Nahoru
 
Nahoru
 
© IDG Czech Republic, a.s.
 
*