Tato stránka používá Cookies. Informace o Cookies.
 
PRO MOBIL
PRO MOBIL
KLASICKY
KLASICKY


Kariéra

Dva ze tří absolventů opouštějí svůj obor. Profesi vybírají podle svých zájmů

Tři roky po ukončení středoškolského studia opouští své profesní zaměření dvě třetiny absolventů. Téměř 65 procent z nich na základě lepší nabídky práce v jiném oboru.

„Trh práce se i díky digitalizaci rychle mění a mnoho lidí pracuje v jiném oboru, než který studovali. Dřív mohlo být hlavním důvodem odklonu od studovaného oboru málo pracovních příležitostí, dnes jdou mladí lidé za lukrativnějšími nabídkami, co se týče pracovních i platových podmínek, ale i jejich zájmových preferencí. Nebo zkrátka vstupují do oborů, které ještě před pár lety neexistovaly,“ shodují se Petra Drahoňovská a Valery Senichev, kariéroví poradci projektu Samsung Tvoje šance. V něm pomáhají znevýhodněným středoškolákům z Česka a Slovenska v osobnostním a profesním rozvoji, budují základy k čerstvě nastartovaným kariérám a podporují mladé lidi tak, aby se naučili řídit svoje další kariérní kroky i ve velmi proměnlivém a nejistém trhu práce.

 

„Pro výběr správné profese je důležité neustále poznávat své silné stránky, pojmenovávat svoji vizi a určovat si postupné cíle a aktivity, jak jich dosáhnout. Je to nikdy nekončící proces, který nás bude provázet nejen volbou školy, ale celým budoucím kariérním rozvojem. Obory a školy, které člověk vystudoval, nemají na další kroky v kariérním rozhodování již tak fatální dopad jako v minulosti. Schopnost naučit se novou profesi je v dnešní době velkých a častých změn na trhu práce mnohdy potřebnější než diplom z první školy, kterou jsme kdysi, na začátku kariéry, studovali,“ poukázala Petra Drahoňovská.

 

Mezi nejčastější důvody, které ovlivňují děti při výběru střední školy, patří zájem o obor, snadné uplatnění a dobré finanční ohodnocení oboru na trhu práce. „Nezanedbatelnou roli při rozhodování o střední škole stále hrají i rodiče. Ti se však často neřídí relevantními daty, ale na základě domněnek či vlastní praxe, která ale už dávno nemusí být na současném trhu práce platná. Například často v rodinách převládají stereotypní představy o lépe placené kancelářské práci oproti výdělku řemeslníků,“ upozornila Petra Drahoňovská.

 

Preference dospívajících se navíc s věkem mění. Nezřídka změní svůj názor na obor hned při prvním střetu s reálnou praxí. Pracovní trh se díky technologiím vyvíjí závratnou rychlostí, vznikají a zanikají obory a mění se požadavky na pracovníky. V tom starší generace dnešním teenagerům příliš nerozumí. Rodiče, často s dobrým úmyslem, radí svým dětem, jak mají školu či práci vybírat, a to podle svých zkušeností. Nicméně jejich strategie na současném trhu práce už nemusí platit. 

autor ali


Mobilní verze našich dalších titulů

 
 
Nahoru
 
Nahoru
 
© IDG Czech Republic, a.s.
 
*