Tato stránka používá Cookies. Informace o Cookies.
 
PRO MOBIL
PRO MOBIL
KLASICKY
KLASICKY


Finanční služby

Webové stránky www.vyzkuminsolvence.cz zahájily provoz

Vědecký tým projektu vede profesorka Eva Kislingerová, vedoucí katedry podnikové ekonomiky pražské Vysoké školy ekonomické.

Vědecký tým výzkumného projektu "Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin" registrovaného u Technologické agentury České republiky (TA ČR) pod evidenčním číslem TD 010093 zahájil před nedávnem provoz webových stránek projektu.

Na těchto stránkách může široká veřejnost nalézt řadu informací o výsledcích práce týmu a tak doslova on-line sledovat vývoj úvah o insolvenčním řízení a široké problematice úpadků. Již nyní je například možné na těchto stránkách objevit sborník k vědecké konferenci „Transakční náklady českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování a zlepšení statistiky insolvenčních řízení“, která se uskutečnila 22. května 2012 v Konferenčním sále ČNB v Praze. Podobně je zde i řada prezentací přednášejících na této konferenci.

 

Insolvenční systém v ČR zaostává za OECD

Stránky vedle toho budou přinášet i texty členů vědeckého týmu, které byly a budou publikovány v českých i zahraničních časopisech a týkají se problematiky úpadků, zajímavosti z práce týmu, prezentace z konferencí v zahraničí a další informace. Mimo jiné zde například novináři naleznou přehledně shrnutí nejzajímavějších zpráv o vývoji v oblasti insolvenčních řízení v České republice a v zemích našich nejvýznamnějších obchodních partnerů. 

Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., vedoucí katedry podnikové ekonomiky pražské Vysoké školy ekonomické, která řídí vědecký tým projektu, ke spuštění těchto stránek uvedla: „Chceme prezentovat výsledky naší práce co nejširší veřejnosti ze dvou důvodů. Prvním je, že jde o formu, kterou může veřejnost laická i odborná do značné míry kontrolovat naši práci a posoudit její smysl i užitek. Druhý je z vědeckého hlediska podstatnější. Insolvenční právo a celý insolvenční systém v České republice procházejí důležitým obdobím, kdy je nutné dopracovat tento systém tak, aby byl stejně výkonný a produktivní, jako jsou systémy zemí OECD. Část diskuse o tomto úkolu by se měla odehrávat právě zde, na tomto webu.“

 

Foto: © Victoria - Fotolia.com

 

autor redakce


Mobilní verze našich dalších titulů

 
 
Nahoru
 
Nahoru
 
© IDG Czech Republic, a.s.