Tato stránka používá Cookies. Informace o Cookies.
 
PRO MOBIL
PRO MOBIL
KLASICKY
KLASICKY


Finanční služby

Platební morálka se loni stabilizovala

Recese způsobila, že více společností na celém světě věnuje větší pozornost svým pohledávkám, aby stabilizovaly své cash flow a účetní rozvahu. Výsledkem je jen velmi mírné zhoršení platební morálky, v některých zemích dokonce došlo k jejímu zlepšení.

„Barometr platební morálky“ společnosti Atradius, tj. půlroční hodnocení platební morálky společností, sledoval více než 3 500 firem v Belgii, Dánsku, Francii, Německu, Velké Británii, Itálii, Nizozemsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Irsku, Rakousku, Polsku, České republice, Kanadě, Spojených státech, Mexiku, Austrálii, Hongkongu a Číně. Ze studie vyplynulo, že platební podmínky se ve sledovaných zemích značně liší. Ve 20 zkoumaných zemích se průměrná doba splatnosti pohybovala v minulém roce od 22 dnů v Německu a Polsku do 67 dnů v Itálii a Španělsku. S výjimkou Itálie a Švédska je splatnost v zemích EU obecně kratší než v zimním průzkumu z přelomu let 2008 a 2009.   Domácí morálka   Respondenti v USA (74 % respondentů) a Kanadě (68 %) hodnotí domácí platební morálku jako „dobrou“, „velmi dobrou“ nebo „výbornou“. Ve Španělsku (71 % respondentů), Itálii (67 %) a Francii (66 %) je domácí platební morálka hodnocena jako „špatná“ nebo „přiměřená“. Ve sledovaných zemích EU s výjimkou Švédska bylo vnímání domácí platební morálky stejné nebo lepší než v zimním průzkumu z přelomu let 2008 a 2009. Doba úhrady domácích plateb je s výjimkou Itálie, Švédska a Německa v zemích EU kratší. Ve 20 zkoumaných zemích se průměrná doba úhrady – tj. doba mezi vystavením faktury a jejím zaplacením – pohybovala od 28 dnů v Dánsku, Polsku a Německu do 78 dnů v Itálii. U zemí EU, které byly sledovány i v zimním průzkumu z přelomu let 2008 a 2009, to s výjimkou Itálie, Švédska a Německa, kde doba úhrady zůstala stejná, představovalo zkrácení doby o 2 dny až 17 dnů. Ve Francii se doba úhrady zkrátila z 55 dnů v zimě 2008/2009 na 38 dnů. Průzkum společnosti Atradius zaznamenal, že k prodlení domácích plateb obecně dochází „spíše výjimečně“ (nejčastěji v České republice, nejméně často ve Švédsku), domácí pohledávky nejsou uhrazeny jen „velmi zřídka“ (nejčastěji v Hongkongu, méně často ve Švédsku, Číně a Mexiku).   Zahraniční platební morálka   V průměru hodnotí dotazované společnosti z dvaceti sledovaných zemí zahraniční platební morálku jako „dobrou“. V zemích EU, které byly hodnoceny i v zimním průzkumu z přelomu let 2008 a 2009, bylo vnímání zahraniční platební morálky u respondentů všech zemích s výjimkou Německa v průměru celkově příznivější. Ve 20 zkoumaných zemích se průměrná doba úhrady zahraničních plateb pohybovala od 25 dnů v Polsku do 66 dnů v Itálii. V zemích EU, které byly sledovány i v zimním průzkumu z přelomu let 2008 a 2009, došlo s výjimkou Itálie a Německa ke zkrácení této doby. Hodnocení prodlení zahraničních plateb a neuskutečnění úhrad se pohybuje na škále od „velmi zřídka“ až po „spíše výjimečně“. K prodlení s úhradami zahraničních obchodních partnerů dochází nejméně často v Mexiku a nejčastěji v Německu. Zahraniční platby nejsou hrazeny nejméně často v České republice a nejčastěji v Hongkongu. V zemích EU se prodlení zahraničních plateb ve srovnání se zimním obdobím 2008/2009 buď zkrátilo nebo zůstalo stabilní s výjimkou plateb směřujících do Německa a Francie. Ve Velké Británii a v Německu docházelo ve srovnání se zimou 2008/2009 k výrazně častějšímu neuskutečnění zahraniční platby. Ve srovnání s odpověďmi v rámci zimního průzkumu 2008/2009 platili zákazníci v hodnocených zemích s výjimkou Nizozemska a Švýcarska svým zahraničním obchodním partnerům dříve. Průměrná doba úhrady se snížila až o 15 dnů v Itálii a 1 den v Portugalsku. Ředitelka společnosti Atradius pro Česko a region střední a východní Evropy Markéta Stržínková k výsledkům uvedla: „Klíčem k účinnému řízení pohledávek je vědět, jakou platební morálku můžete od svých zákazníků očekávat. Špatný odhad doby úhrady při prodeji zboží a služeb může mít negativní dopad na cash flow a finanční zdraví společnosti. I když „Barometr platební morálky“ společnosti Atradius nemůže nahradit detailní informace o vašich konkrétních zákaznících, nabízí cenný pohled na trendy v oblasti platební morálky, které mohou dodavatelům pomoci s efektivnějším řízením jejich rozvah.“

Úplné znění „Barometru platební morálky“ společnosti Atradius, jehož cílem je sledovat platební morálku společností, si lze stáhnout na adrese www.atradius.cz.

 

Tag: Platební morálka, platební podmínky, domácí platby, řízení pohledávek, cash flow

Mobilní verze našich dalších titulů

 
 
Nahoru
 
Nahoru
 
© IDG Czech Republic, a.s.
 
*