Tato stránka používá Cookies. Informace o Cookies.
 
PRO MOBIL
PRO MOBIL
KLASICKY
KLASICKY


Evropa a svět

Afrika je rostoucí příležitostí pro české exportéry

Po dlouhém období, kdy byla Afrika považována za ztracený kontinent, začíná díky svému růstu nabízet zajímavé obchodní příležitosti pro zahraniční firmy. Právě obchodování s Afrikou bylo hlavním bodem programu semináře, který pro české exportéry zorganizovala HSBC Bank plc – pobočka Praha a její odborní partneři. Byl to poslední ze tří seminářů v rámci 5. ročníku projektu HSBC GRANT. Cílem semináře bylo sdílet znalosti o jednom s nejslibnějších teritorií pro české exportéry, kterým byla po Latinské Americe a Rusku také Afrika.

„Předpověď silného ekonomického růstu během příštích pěti let, který přinese také růst příjmů a spotřeby, bude představovat zvýšení podílu populace s nižším středním příjmem. Příznivé demografické a strukturální změny, které přinesou rozvoj afrických ekonomik, stejně jako jejich přechod od základního zemědělství k aktivitám s větší produktivitou, představují pro české firmy velkou příležitost, které by měly využít. Mezi hlavní oblasti s velkým potenciálem patří energetika a infrastruktura, které budou klíčové pro další rozvoj v tomto regionu,“ uvedl Michael Hordley, generální ředitel HSBC Bank plc – pobočka Praha. 

„K úspěchu na tomto trhu potřebují české firmy podporu zkušených expertů, kteří Afriku dobře znají. Proto jsme pozvali odborníky z HSBC, aby jim společně s našimi partnery poskytli informace, jak v tomto teritoriu uspět,“ dodává Hordley.

 

Výhled je také optimistický

„Během poslední dekády prošla Afrika výrazným růstem. I přes globální ekonomickou situaci, od roku 2000 vzrostla africká ekonomika více než trojnásobně. Výhled na další období je také optimistický. Klíčovou roli dalšího rozvoje budou hrát v budoucnu zahraniční přímé investice – nejen jako zdroj kapitálu, ale především jako katalyzátor vzniku nových pracovních míst, rozvoje dovedností a znalostí, transferu technologií a dlouhodobě i diverzifikace a transformace afrických ekonomik,“ říká Vladislav Severa, vedoucí partner oddělení transakčního poradenství EY ve střední a jihovýchodní Evropě.

 

 

 

autor Milan Deutsch


Mobilní verze našich dalších titulů

 
 
Nahoru
 
Nahoru
 
© IDG Czech Republic, a.s.
 
*