Tato stránka používá Cookies. Informace o Cookies.
 
PRO MOBIL
PRO MOBIL
KLASICKY
KLASICKY


Analýzy

Téměř třetina českých rodičů nakupuje pro děti pod tlakem

Až 28 procent rodičů pak překračuje při koupi věcí dětem své finanční možnosti.

Přesně 29 procent rodičů v Česku zažívá společenský tlak, aby svému dítěti koupili věc, kterou si nemohou dovolit. V tomto duchu se odehrávají i letošní předvánoční nákupy. Nejčastěji tomuto tlaku rodiče podlehli v případě, že šlo o mobilní telefon (34 %) nebo značkové oblečení (17 %) pro jejich ratolest. Následují různé zájezdy, obuv nebo počítače. Ukazuje to nová Zpráva o platebním chování spotřebitelů za rok 2017, kterou pro Českou republiku z evropského reportu každý rok zpracovává společnost Intrum Justitia.

 

„Češi jsou obecně finančně velmi zodpovědní a neradi překračují své finanční možnosti. Při placení svých závazků například devět z deseti dotázaných souhlasí s názorem, že je třeba vždy účty zaplatit včas. Ovšem při koupi věcí svým dětem často neodolají tlaku koupit věc nebo službu nad své finanční možnosti,“ prozrazuje k čerstvé Zprávě o platebním chování spotřebitelů v ČR Karol Jurák, výkonný ředitel společnosti Intrum Justitia. „Nejčastěji si na takové výdaje vypůjčí v bance (48 %), ale plných 8 % lidí otevřeně uvádí, že si půjčili peníze u soukromého lichváře,“ dodal Jurák.

 

Dalším zásadním zjištěním, které z reportu Intrum Justitia vyplývá, je i to, že osm z deseti Čechů (80 %) odmítá financování zbytných produktů jako je dovolená skrze splátkový kalendář, úvěr nebo z vypůjčených peněz. Evropský průměr přitom u tohoto postoje činí jen 66 %. Naopak se splátkami či jinou formou půjčky na dovolenou souhlasí pouhých 7 % českých spotřebitelů, což je nejméně mezi 24 dotazovanými evropskými zeměmi.

 

Až 39 % lidí uvádí, že se během uplynulého roku nejméně jednou dostali do prodlevy s placením svých výdajů. Většina z nich jako důvod uvedla nedbalost. Nicméně téměř třetině chyběly peníze na zaplacení. Pětina dotázaných pak uvádí, že si v uplynulých 6 měsících na své výdaje museli půjčit peníze. Průměrně si pak tito lidé půjčili 14 846 korun.


Společnost Intrum Justitia v letošním výzkumu shromáždila údaje od 24 401 spotřebitelů z 24 evropských zemí, aby získala přehled o každodenním životě evropských spotřebitelů, jejich útratách a schopnosti měsíčně spravovat finance na provoz domácnosti. Tyto souhrnné údaje jsou uvedeny ve Zprávě o platebním chování evropských spotřebitelů 2017. Detailnější přehled pro ČR pak uvádí zpráva, která zahrnuje údaje z evropského reportu na úrovni jednotlivých zemí. Společnost Intrum Justitia rovněž přináší desatero vhodné péče o domácí finance, jehož dodržování přispívá k ochraně před finančními nesnázemi.

autor ali


Mobilní verze našich dalších titulů

 
 
Nahoru
 
Nahoru
 
© IDG Czech Republic, a.s.