Tato stránka používá Cookies. Informace o Cookies.
 
PRO MOBIL
PRO MOBIL
KLASICKY
KLASICKY


Analýzy

09.10.19
Globální insolvence na vzestupu

Očekávání expertů se naplnila: trendy naznačují zhoršující se platební morálku. To může mít závažný dopad na společnosti v mnoha dodavatelských řetězcích.

24.09.19
Absolventi na trhu práce: Firmy ubraly ze svých nároků a nabízejí i vyšší mzdu

Září je tradičně měsícem, kdy se absolventi začínají poohlížet po svém prvním zaměstnání. Na rozdíl od let předešlých však nemusejí hledat pracovní uplatnění několik měsíců, ani slevovat ze svých vysokých nároků....

23.09.19
3 z 5 zaměstnanců nejsou v práci spokojeni s benefity

Přes dlouhodobý nedostatek pracovních sil nedokážou zaměstnavatelé stále své zaměstnance patřičně ocenit. S nabídkou benefitů není téměř stejně jako v loňském roce co do skladby či množství spokojeno 36 % zaměstnanců....

20.09.19
Průmysl 4.0: Marketing selhal

Koncept Průmyslu 4.0 je starý osm let. A přesto jej nezná třetina manažerů a polovina studentů technických oborů na středních a vysokých školách.

18.09.19
Rovné příležitosti zatím v nedohlednu

Co se týče situace na trhu práce, postavení žen a mužů je stále nevyrovnané, a to jak z hlediska platů, tak i v přístupu k pracovním příležitostem a v možnostech kariérního růstu.

16.09.19
Virtuální asistenti na vzestupu

Další impulz přinesou hlasová rozhraní, která umožní nové způsoby interakce s podnikovými aplikacemi.

10.09.19
Vstupní bránou na Balkán se pro naše firmy může stát Srbsko

České výrobky mají v Srbsku dobré jméno již z dob bývalé Jugoslávie. Produkty našich výrobců se nacházejí v řadě dolů, elektráren, strojírenských podniků a v dopravní infrastruktuře. Oproti velice dobrým možnostem...

09.09.19
Business intelligence: Pilířem jsou data

Kvalita a efektivní správa dat představují trvalá témata podnikového zpravodajství. Podniky je dlouhodobě hodnotí jako nejvýznamnější předpoklady úspěšného vytěžování řešení business intelligence.

06.09.19
Co automatizovat? (2)

Automatizace může přinést úspory, snížit chybovost a uvolnit lidské zdroje pro činnosti s vyšší přidanou hodnotou – zejména pokud je součástí celofiremní strategie.

05.09.19
Co automatizovat? (1)

Automatizace může přinést úspory, snížit chybovost a uvolnit lidské zdroje pro činnosti s vyšší přidanou hodnotou – zejména pokud je součástí celofiremní strategie.

další
další

Mobilní verze našich dalších titulů

 
 
Nahoru
 
Nahoru
 
© IDG Czech Republic, a.s.
 
*